Shopping Cart
0.00
מבצע!

890.00

מערכת איתור ומיגון קומפקטית וזעירה המותאמת למצבי עבודה של הכלי הדו גלגלי ומיועדת להסלקה מרבית.
המערכת משולבת חיישן זעזועים המתריע בכל ניסיון של הזזה לא חוקי של הכלי הדו גלגלי.
מוקד הבקרה מתפעל בצורה אנושית כל אירוע הקשור למערכת כולל אירועים חריגים ייחודיים המוגדרים על ידי הלקוח, כגון: יציאות מאזורי עניין, הנעת הכלי בשעות חריגות וניתוק המצבר.
המערכת מאפשרת גם מעקב של הלקוח על הכלי באמצעות אפליקציית סמארטפון כאשר ניתן גם לשלוח מסרון אישי למכשיר הנייד של הלקוח בעת אירוע.
המערכת מתאימה להתקנה גם בטרקטורונים תחת מעטה אטום למים.

מערכת איתור ומיגון קומפקטית וזעירה המותאמת למצבי עבודה של הכלי הדו גלגלי ומיועדת להסלקה מרבית.
המערכת משולבת חיישן זעזועים המתריע בכל ניסיון של הזזה לא חוקי של הכלי הדו גלגלי.
מוקד הבקרה מתפעל בצורה אנושית כל אירוע הקשור למערכת כולל אירועים חריגים ייחודיים המוגדרים על ידי הלקוח, כגון: יציאות מאזורי עניין, הנעת הכלי בשעות חריגות וניתוק המצבר.
המערכת מאפשרת גם מעקב של הלקוח על הכלי באמצעות אפליקציית סמארטפון כאשר ניתן גם לשלוח מסרון אישי למכשיר הנייד של הלקוח בעת אירוע.
המערכת מתאימה להתקנה גם בטרקטורונים תחת מעטה אטום למים.